World Cosplay Summit logo

World Cosplay Summit 2016
Portfoliohaku

Tiivistelmä

Tämä sivu sisältää tiedot World Cosplay Summit (WCS) 2016 Suomen karsinnan portfoliohakuun. Lue koko sivu huolella, sillä kaikki tarvittava tieto löytyy tältä sivulta. Lisätietoja ja tarkennuksia voi kysyä sähköpostitse 1.1.2015 alkaen osoitteesta wcs-portfolio(ät)cosplay.fi.

Tracon X:ssä järjestettäviin Suomen World Cosplay Summit 2016 -karsintoihin osallistujat valitaan portfolioiden perusteella keväällä 2015. Kisaan ei voi ilmoittautua muutoin. Portfoliohaussa valitaan 12 paria kisaamaan karsinnoissa syyskuussa 2015, sekä viisi paria varasijoille.

Portfolioita otetaan vastaan 1.-30.4.2015 osoitteeseen wcs-portfolio(ät)cosplay.fi. Sähköpostin otsikkoon on kirjoitettava teksti WCS-PORTFOLIO ja kisaajien oikeat nimet. Muihin osoitteisiin lähetettyjä portfolioita ei hyväksytä. Määräajan päättymisen jälkeen portfolioita ei oteta enää vastaan. Perille saapuneesta portfoliosta tulee kuittaus kolmen päivän sisään. Ajoissa lähetettyihin portfolioihin voidaan pyytää muutoksia, esimerkiksi tiedostomuotoihin liittyen. Pyydetyt muutokset on tehtävä ja portfolio lähetettävä uudelleen kahden vuorokauden sisällä, muutoin portfolio hylätään.

Tuomaristo tekee valintansa toukokuun 2015 aikana. Esikarsinnan tulokset julkistetaan kesäkuun alussa. Jokaiselle portfolion lähettäneelle ilmoitetaan sähköpostitse esikarsinnan tulos heidän osaltaan ennen kuin tulokset julkistetaan. WCS-karsintaan valittujen on viipymättä kuitattava osallistumisensa Tracon X:ssä järjestettävään kisaan ja toimitettava Suomen WCS-järjestäjille pyydetyt tiedot. Varasijoille valittujen on vahvistettava sähköpostitse, haluavatko he jäädä varasijalle odottamaan mahdollisia peruutuspaikkoja kisaan. Varasijalta voi päästä kisaan vielä heinäkuun 2015 aikana, mutta ei enää myöhemmin.

WCS-karsintaan valittujen on kesällä 2015 annettuun määräaikaan mennessä toimitettava Suomen WCS-järjestäjille seuraavat dokumentit:

 • tiedot ja referenssikuvat hahmoista
 • proppilista, jota varten propit on punnittava ja mitattava
 • esityksen musiikki
 • valo-ohjeistus

Kisaan valitut saavat tulossähköpostin yhteydessä tarkemmat tiedot ja deadlinen tiedostojen toimittamiseen. Jos tietoja ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, kisaajapari hylätään. Kisaajilta voidaan pyytää myös muita tietoja, joita voidaan käyttää karsintakisan mainontaan.

Kisaan valitut parit saavat koko viikonlopun ilmaisen sisäänpääsyn Tracon X -tapahtumaan 5.-6.9.2015. Karsintakisan voittajapari lähtee edustamaan Suomea World Cosplay Summitiin Japanin Nagoyaan heinä-elokuussa 2016. Edustajaparilta odotetaan koko edustusvuoden ajan positiivista asennetta ja edustushenkeä, sekä aktiivista osallistumista WCS-toimintaan. Edustajien tehtäviin ennen kisamatkaa kuuluu mm. World Cosplay Summit Team Finlandin Facebook-sivun päivittäminen kuulumisillaan.

Säännöt

Esikarsinnassa käytetään World Cosplay Summitin virallisia sääntöjä soveltuvin osin. Esikarsintaan osallistuvia pareja kehotetaan lukemaan säännöt tarkoin. Esikarsintaan osallistuvien parien on oltava täysi-ikäisiä kesäkuun 2016 loppuun mennessä.

Vuosien 2014 ja 2015 WCS-edustajaparit tai yksittäiset kisaajat EIVÄT saa osallistua esikarsintaan. Aikaisempien vuosien WCS-edustajat SAAVAT osallistua esikarsintaan. Suomen WCS-karsinnoissa aiemmin kilpailleet tai sijoittuneet parit SAAVAT osallistua esikarsintaan.

Tuomaristo arvioi esikarsinnan osallistujien pukuja ja käsityötaitoja, esityksen suunnitelmaa, molempia näitä hahmouskollisuuden näkökulmasta, sekä parin edustavuutta ja portfoliossa esilletuotua asennetta edustaustehtäviä kohtaan. Tuomaristo perustaa päätöksensä WCS:n virallisiin sääntöihin pohjautuen.

Portfolion sisältö

Portfoliossa on tarkoitus esitellä pukuja, joilla kisapari aikoo kilpailla Tracon X:ssä järjestettävässä karsintakilpailussa. Puvut voivat olla edelleen kesken, mutta kuitenkin niin edistyneitä, että niiden avulla voi esitellä käsityötaitojaan. Puvut voivat olla myös aiemmin tehtyjä, mutta eivät aiemmin WCS-karsinnoissa käytettyjä. Portfoliossa on myös esiteltävä WCS-sääntöjen mukaisen esityksen synopsis eli juoni- ja tapahtumakuvaus. Tätä esitystä on sallittua muuttaa vielä ennen karsintakisaa, mutta koska synopsis on osa tuomarointia, siihen kannattaa panostaa jo portfoliovaiheessa.

Portfoliossa on oltava:

 • Tiedot osallistujista: oikeat nimet sekä nimimerkit, joita toivotte teistä käytettävän, syntymäajat, yhteystiedot.
 • Aiempi cosplaykisakokemus: molempien aiempi kisakokemus sekä mahdolliset sijoitukset.
 • Kuvia kisapuvuista: Esitelkää kisapuvut sekä referenssikuvilla että valmiiden osien kuvilla. Haluamme nähdä yksityiskohtia, joten kuvatkaa puvuistanne teknisesti onnistuneita kohtia, ja niitä asioita, joista olette ylpeitä. Jos puvut ovat jo valmiita, voit laittaa myös photoshoot-kuvia, mutta älä unohda yksityiskohtaisia kuvia.
 • Esityksen synopsis: Kirjoittakaa tarkka synopsis esityksestänne, jolla aiotte kisata karsintakilpailussa. Kertokaa musiikista, liikehdinnästä, juonesta, taustapropeista... Tuomariston on tärkeää saada selkeä kuva siitä, mitä aiotte lavalla tehdä. Voitte havainnollistaa tätä myös kuvin.

Portfolio voi olla joko tekstiin ja kuviin painottuva tiedosto TAI videotiedosto - ei molempia.

 • Sähköpostitse lähetettävien tiedostojen muodon on oltava .pdf.
 • Tiedoston enimmäissivumäärä on 15 sivua, josta valtaosan on oltava kuvia. Tekstiä saa olla yhteensä laskettuna maksimissaan viisi (5) sivua, fonttikoolla 12, rivivälillä 1,5. Jos portfoliosi on yli 15 sivua, tuomaristo jättää ylimenevät sivut huomioimatta. Muistakaa, ettei portfolion ole pakko olla 15 sivua: hyvä portfolio voi olla myös lyhyempi!
 • Pitäkää mielessä, että liian pienistä kuvista on hankala saada selvää!
 • Portfoliossasi voi olla linkkejä myös esimerkiksi Facebook-sivullenne, cosplaygallerioihin yms. Tuomaristo perehtyy näihin erityisesti edustavuutta arvioidessaan, kuitenkin pintapuolisesti.
 • Videotiedostot on ladattava nettiin, esimerkiksi YouTubeen, DailyMotioniin tai johonkin muuhun suoratoistovideopalveluun, ja sähköpostitse lähetetään linkki videoon. Voit tehdä videosta myös yksityisen, mutta muista antaa meille myös salasana videoon! Älkää lähettäkö linkkejä koneelle ladattaviin videoihin.
 • Videon maksimipituus on 10 minuuttia.
 • Voitte liittää videosi mukaan saatekirjeen, jossa on linkkejä esimerkiksi Facebook- sivullenne, kuvagallerioihin yms. Tuomarit tutustuvat näihin erityisesti edustavuutta arvioidessaan, kuitenkin pintapuolisesti.

Portfolion lähetys

Portfolioita otetaan vastaan 1.-30.4.2015 osoitteeseen wcs-portfolio(ät)cosplay.fi. Sähköpostin otsikkoon on kirjoitettava teksti WCS-PORTFOLIO ja kisaajien oikeat nimet. Muihin osoitteisiin lähetettyjä portfolioita ei hyväksytä. Määräajan päättymisen jälkeen portfolioita ei oteta enää vastaan. Perille saapuneesta portfoliosta tulee kuittaus kolmen päivän sisään. Ajoissa lähetettyihin portfolioihin voidaan pyytää muutoksia, esimerkiksi tiedostomuotoihin liittyen. Pyydetyt muutokset on tehtävä ja portfolio lähetettävä uudelleen kahden vuorokauden sisällä, muutoin portfolio hylätään.

Muuta tietoa

Kaikkia esikarsintaan osallistuvia kehotetaan tutustumaan World Cosplay Summitiin kisana jo ennen portfolion lähettämistä. YouTubessa voi katsella esimerkiksi aikaisempien vuosien kisaesityksiä laittamalla hakuun World Cosplay Summit, ja Anikin kuva-arkistossa voi tutustua kaikkien aikaisempien edustusparien kisamatkoihin kuvina. Cosplay Finland Tourin blogissa on kirjoituksia kisamatkoista, ja Facebookista löytyy muutaman aiemman vuoden edustajien sivuja, jotka löytyvät laittamalla hakuun WCS Team Finland.

Lisätietoja ja tarkennuksia voi kysyä sähköpostitse 1.1.2015 alkaen osoitteesta wcs-portfolio(ät)cosplay.fi.

Henkilötietojen käsittely

Portfolioiden yhteydessä kerättäviä henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti, ainoastaan portfolioilmoittautumisen käsittelyä varten. Portfoliot toimitetaan pienelle ryhmälle suomalaisia tuomareita. Vain lopulliseen finaaliin lähtevien osallistujien tiedot toimitetaan kansainvälisen kilpailun järjestäjille. Tätä poikkeusta lukuunottamatta tietoja ei luovuteta ulkomaille. Julkisesti voidaan ilmoittaa finaaliin valittujen henkilöiden nimi sekä hahmotiedot, mutta ei muita henkilötietoja.

Henkilötietojen käsittelyä koskevissa kysymyksissä vastaa Iris Rönkkö, jonka tavoitat sähköpostitse osoitteesta iris.ronkko(ät)gmail.com.

Yhteistyössä

Sangatsu Manga
Säätöyhteisö B2 ry

sekä

Sinooperi
Tietovelhot Oy

Genrewear

Rento tapa kylpeä

Tampere Kuplii ry

World Cosplay Summit

Japan Pop -lehti

Prayers from cosplayers